ข่าวสารและกิจกรรม

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เว็ท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เว็ท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

อบรม สัมมนา นิทรรศการ

สมาร์ท เวท นำทัพ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับสุนัขและแมว Basstasia เข้าร่วมแสดงในงาน Pet fair South East Asia 2023 พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่ “Pawta”

บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขและแมว นำทีมสัตวแพทย์เข้าร่วมงาน Pet Fair South East Asia 2023 ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้าและส่งออก รวมถึงมีผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยเป็นจำนวนมาก

นอกจากจะเป็นการนำทัพผลิตภัณฑ์ Basstasia ซึ่งเป็นอาหารเสริมสำหรับสุนัขและแมว ที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจัดแสดงแล้ว สมาร์ท เวท ยังได้ถือโอกาสอันดีนี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่ “Pawta” อาหารเปียกสำหรับสุนัขและแมว ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกใหม่ในการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้พบกับรสชาติที่ไม่จำเจ มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋องแข็งแรง สีสะดุดตา คงไว้ซึ่งคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใน ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อสัตว์เลี้ยง

SVG จับมือ Sapience S.E.A จัดสัมมนาวิชาการ มุ่งหาแนวทางลดผลกระทบ Heat Stress ในปศุสัตว์ พร้อมชูผลิตภัณฑ์ใหม่ “C-Star” เป็นหนึ่งทางเลือก

29 สิงหาคม 2566, กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท ร่วมกับบริษัท เซเปียนส์ เอส.อี.เอ จำกัด จัดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชื่อ “Overcoming Heat Stress in Animals by Implementing New Technology and Innovation Management” ณ ไอคอน ซีเนคอนิค (Icon Cineconic) ชั้น 6 ไอคอนสยาม (Icon Siam) กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสภาวะเครียดของสัตว์หรือ Heat Stress ที่เกิดจากความร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่านร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ด้านโภชนาการ ด้านเทคโนโลยี สมาร์ท ฟาร์ม และตัวผลิตภัณฑ์ C-star ซึ่งในงานนี้มีเจ้าของฟาร์มหรือผู้บริหารจากธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยตลอดการบรรยายมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

SVG ส่งทีมสัตวแพทย์ขนทัพผลิตภัณฑ์ “Basstasia” และ “Nano Sand” โชว์ประสิทธิภาพในงาน VRVC 2023
พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “SMART DIAG”

11 – 14 มิถุนายน 2566 กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท นำทีมสัตวแพทย์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในการประชุมวิชาการบำบัดสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 28 (The 15th VPAT Regional Veterinary Congress 2023) ณ ฮอลล์ 4 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Smart DIAG” หรือเครื่องตรวจวินิจฉัยสัตว์เลี้ยงด้วยนวัตกรรม Immunofluorescence assay test ในการวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารในเลือด และชุดตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น (Test kit) ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานอันประกอบไปด้วยสัตวแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก นอกจากนี้ SVG ได้นำเสนองานวิจัยหยุดเชื้อดื้อยาด้วยนวัตกรรมนาโนซิลเวอร์ที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธิตผลิตภัณฑ์ Nano Sand หรือทรายแมวภูเขาไฟธรรมชาติผสานนวัตกรรมนาโนซิลเวอร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจับตัวเป็นก้อน จับล็อคกลิ่นแอมโมเนีย และปราศจากฝุ่น 99.99% พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดเข้มข้นภายใต้แบรนด์ Basstasia เพื่อสานต่อการดำเนินงานทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าเดิม สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงต่อยอดทางธุรกิจและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตวแพทย์ต่อไป

กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท โดย บริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัตวแพทย์

Moscow Veterinary Congress (MVC) ณ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

เดือนเมษายน 2566, กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท โดย บริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัตวแพทย์ Moscow Veterinary Congress (MVC) ณ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน โดยภายในงานมีพิธีมอบเข็มกิตติมศักดิ์ด้านสัตวแพทย์ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์จากหลากหลายบริษัททั่วโลก โดยบริษัทฯ ได้นำแบรนด์ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงในเครือไปจัดแสดงในงานดังกล่าวเช่นกัน อาทิ แบรนด์ Basstasia , Nano Series ,V-Four ,V-MAX และ Tec Kit

นอกจากนี้ คณะผู้แทนได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Russian Timiryazav State Agarian University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศรัสเซียที่เชี่ยวชาญในด้านการเกษตร ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตนักวิชาการ บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตรของรัสเซียและประเทศอื่น ๆ มาอย่างยาวนาน อีกทั้งมี ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบครัน

SVG ผนึกกำลังนำสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงสู่สายตานานาชาติ

ในงาน Pet Fair South East Asia 2022

26 – 28 ตุลาคม 2565, (ณ ไบเทคบางนา) กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท (SVG) โดย บริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด และบริษัท เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด นำทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Pet Fair South East Asia 2022 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในด้านสัตว์เลี้ยงของกลุ่มบริษัทฯ

ภายในงานมีกิจกรรมการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าจ้างผลิต หรือ OEM โดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงงาน Blendix Advance ซึ่งเป็นโรงงานของกลุ่มบริษัท อาทิ ซุปบำรุงสัตว์เลี้ยง ขนมแมวเลีย อาหารและขนมจากจิ้งหรีด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงของกลุ่มบริษัท ได้แก่ สินค้าในกลุ่ม Nano Series และสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ Petsimo, Petsidents, Basstasia, และ Petvic และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ของกลุ่มบริษัทอย่างแบรนด์ PAWTA

นอกจากนี้ SVG ยังเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายใหม่ และนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล โดยมีการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ ตลอดจนการลงนามสัญญาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจภายในงาน อาทิ Tonisity ประเทศไอร์แลนด์ SeaValue ประเทศไทย AG-Science ประเทศไทย Global Bugs Asia ประเทศไทย และ YNK จากสาธารณรัฐเกาหลี

ตลอดระยะเวลาการจัดงานมีผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้จัดจำหน่าย ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น สะท้อนปริมาณอุปสงค์ในตลาดสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสของ SVG ในการมองหาและสร้างความสัมพันธ์อันดี   กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ออกสู่ตลาดในต่างประเทศ รวมถึงได้รับความไว้วางใจในการร่วมพัฒนาสูตรสินค้าต่างๆ อันส่งผลต่อการขยายธุรกิจและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

งานสัมมนา “SVG Sharing Lessons Learned 2022”

โดย กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท

27 กรกฎาคม 2565, กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท (SVG) จัดกิจกรรมพบปะเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ ภายใต้ชื่อ “SVG Sharing Lessons Learned 2022” โดยได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณสมชัย สัจจพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานที่ปรึกษากลุ่มนครชัยแอร์ และ รศ.ดร.สพญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำด้านการประกอบธุรกิจและวิชาการให้กับทีมผู้บริหารและบุคลากรระดับหัวหน้างานของ SVG โดยในงานนี้ SVG ได้ถ่ายทอดข้อมูลธุรกิจในมิติต่างๆ ให้กับที่ปรึกษา และที่ปรึกษาได้เปิดประเด็นข้อซักถาม ข้อสงสัย รวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมในแต่ละส่วนธุรกิจ ขณะเดียวกัน ที่ปรึกษายังได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ และแนะนำข้อคิดและหลักปฏิบัติต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิต ในการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ถอดบทเรียนร่วมกัน ถือเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งยึดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและในชีวิตการทำงานต่อไป

งานสัมมนา “มาตรฐานและแนวทางการส่งออกไก่เนื้อไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบีย”

โดย กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

30 มีนาคม 2565, กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “มาตรฐานและแนวทางการส่งออกไก่เนื้อไทยไปประเทศซาอุดิอาระเบีย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบสถานะ เงื่อนไข ข้อจํากัด ในการส่งออก ภาพรวมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการส่งออก ตลอดจนภาพรวมและทิศทางธุรกิจไก่เนื้อของไทย โดยมี คุณณรงเดช สุขจันทร์ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเปิดงาน โดยใน การบรรยายแต่ละหัวข้อได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการมาตรฐานฮาลาลและ ธุรกิจการส่งออกไก่เนื้อไทย อันได้แก่ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อํานวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, น.สพ.มาลิก อับดุลบุตร นายสัตวแพทย์ชํานาญ การ กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล กรมปศุสัตว์ และ ดร.วัชระ แววดํา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจระหว่าง ประเทศ กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนคนสําคัญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก โดยตลอดการบรรยายมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะเป็น ประโยชน์และส่งผลในการต่อยอดและผลักดันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยได้ขยายตัวมีมูลค่าสูงขึ้นและเป็นประโยชน์กับ เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

ทีมเอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล ชูผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพสัตว์เลี้ยง

เข้าร่วมโครงการ DBD Service X Martech Startup

เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์

8 สิงหาคม 2565, บริษัท เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด ในฐานะบริษัทผู้นำเข้าส่งออกของกลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงความสำเร็จของโครงการ DBD Service X Martech Startup ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ สำนักงานกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานเปิดงานพร้อมแถลงความสำเร็จของโครงการในการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย ในการเติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีตัวแทนกลุ่มธุรกิจStartup และผู้ประกอบการ SMEs มาร่วมเป็นสักขีพยานของความสำเร็จในครั้งนี้จำนวนมาก

ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เอสวีจี อินเตอร์ฯ ได้รับโอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารบำรุงสุขภาพสัตว์เลี้ยง รวมถึงมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBDXStartup) รวมถึงได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีทางการตลาดจาก Martech Startup ประเทศไทย เพื่อช่วยในการลดอุปสรรคในการดำเนินงาน รักษาฐานลูกค้า ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจออนไลน์ของบริษัทอีกด้วย

ทีมเว็ท แพลนเน็ท จัดสัมมนาออนไลน์

ผลิตภัณฑ์ viyo renafelin

ทีมเว็ท แพลนเน็ท สัมมนาสินค้าและผลิตภัณฑ์

กับโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร มหิดล

ทีมเว็ท แพลนเน็ท ออกบูธผลิตภัณฑ์นาโนกับ champion pet shop

ที่งาน dog ville 2021

การอบรม GMP HACCP 

ของทีมโรงงานเบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์

ทีมเว็ท แพลนเน็ท เข้าร่วมงานสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ​ ABC​ Orthopedic​ ครั้งที่ 9

งานสัมมนาวิชาการ Feed Hygiene

ของ บจก.สมาร์ท เวท

ทีมขายและวิชาการร่วมออกบูธกับ Tonisity International Limited

และ Partners อื่นๆ ในงาน VIV Asia 2019

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า