ข่าวสารและกิจกรรม

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

พิธีลงนามความร่วมมือ

“อภ. จับมือ SVG เคาะ MOU พัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์
จ่อชูผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงนำร่อง”

30 สิงหาคม 2565, องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ร่วมกับ กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท (SVG) บรรลุข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาธุรกิจสมุนไพรสำหรับสัตว์อย่างครบวงจร เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เตรียมศึกษาและดำเนินการผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อนำร่อง
นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม นำทีมนักวิชาการและนักวิจัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาธุรกิจสมุนไพรสำหรับสัตว์อย่างครบวงจร ร่วมกับ กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง นำโดยนายสัตวแพทย์นันทพงษ์ พิบูลย์ และนายสัตวแพทย์สุพจน์ หนุนไธสง พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์ของกลุ่มบริษัทร่วมเป็นสักขีพยาน
วัตถุประสงค์หลักของข้อตกลงเป็นไปเพื่อความร่วมมือในด้านการวิจัยพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์ อาทิ ขมิ้นชัน อบเชย ขิง ชาเขียว ฟ้าทะลายโจร กัญชงและกัญชา และสมุนไพรอื่นในระดับอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ในการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม และเพิ่มคุณภาพชีวิตสุขภาพของสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงแรกจะเริ่มต้นที่การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนงานและขั้นตอนสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ อาหารเสริมสำหรับสัตว์ อาหารเปียก อาหารขบเคี้ยว และน้ำดื่ม
ในด้านความร่วมมือของแต่ละฝ่าย องค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้นำนวัตกรรมพืชสมุนไพร จะทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ วัตถุดิบและสารสกัด ขณะที่ SVG ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงมากว่า 18 ปี จะทำหน้าที่ในการวิจัย ผลิต จัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ดำเนินงานด้านการตลาด ตลอดจนการขอรับรองผลิตภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นตามบันทึกข้อตกลง โดยหากความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปด้วยความลุล่วงและสัมฤทธิ์ผล คาดการณ์ว่าจะเกิดการผลักดันและยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์สู่สากล

“SVG จับมือ GBA บรรลุข้อตกลงพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้า
จากโปรตีนผงจิ้งหรีดและจิ้งหรีดอบแห้ง”

          10 มีนาคม 2565, บริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด โดย นายสัตวแพทย์นันทพงษ์ พิบูลย์ และ นายสัตวแพทย์สุพจน์ หนุนไธสง ในนามของกลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท (SVG) ผู้คร่ำหวอดในวงการอาหาร อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์มาอย่างยาวนาน ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสูตรและว่าจ้างผลิตสินค้า กับ  บริษัท โกลบอล บั๊กส์ เอเชีย จำกัด โดยคุณกณิศนันท์ ธัญธิติวัฒน์ กรรมการบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรูปแมลงสู่อุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยวัตถุประสงค์หลักมุ่งเน้นไปที่การคิดค้นพัฒนาสูตรและการผลิตสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนผสมของผงโปรตีนจากจิ้งหรีด (Cricket Powder) ภายใต้แบรนด์ ENTOPOWDER™ จิ้งหรีดอบแห้ง (Whole roasted Cricket) ภายใต้แบรนด์ ENTOCRISP™ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการผลิตและจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงของไทยในอนาคต

พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สุกร
ระหว่าง บจก.สมาร์ท เวท และมหาวิทยาลัยมหิดล

        4 พฤศจิกายน 2564, บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด ในนามของกลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สุกรระหว่างกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความร่วมมือและการร่วมกันพัฒนาด้านการวิจัย การกักกันโรค การทดสอบสายพันธุ์ การรีดน้ำเชื้อ และการให้ความรู้ด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการกับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

   บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด ในนามของกลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สุกรระหว่างกับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  เพื่อความร่วมมือและการร่วมกันพัฒนาด้านการวิจัย การกักกันโรค การทดสอบสายพันธุ์ การรีดน้ำเชื้อ และการให้ความรู้ด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการกับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

งานสัมมนาและการลงนามความร่วมมือ
“Concept of Denmark for the future”

        31 พฤษภาคม 2562, กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท และ บริษัท บีโอดี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ Breeders of Denmark A/S.Co.,Ltd และ Danish Genetics ร่วมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Concept of Denmark for the future”  ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี โดยในงานมีกิจกรรมและการพบปะระหว่างลูกค้าและคู่ค้าที่สำคัญต่างๆ ซึ่งไฮไลท์ของงานคือการร่วมลงนามการเป็นตัวแทน Breeders of Denmark อย่างเป็นทางการในประเทศไทยของบีโอดี ไทยแลนด์ และกลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท

   กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท และ บริษัท บีโอดี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ Breeders of Denmark A/S.Co.,Ltd และ Danish Genetics ร่วมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Concept of Denmark for the future” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี โดยในงานมีกิจกรรมและการพบปะระหว่างลูกค้าและคู่ค้าที่สำคัญต่างๆ ซึ่งไฮไลท์ของงานคือการร่วมลงนามการเป็นตัวแทน Breeders of Denmark อย่างเป็นทางการในประเทศไทยของบีโอดี ไทยแลนด์ และกลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท