ข่าวสารและกิจกรรม

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

“กลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท” สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครบวงจร

บุคลากรสัมพันธ์

ท่องเที่ยว สัมมนา ประจำปี

งานทำบุญบริษัทประจำปี

พิธีไหว้ตรุษจีนองค์กรประจำปี

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี

พิธีมอบรางวัลพนักงานประจำปี